За да видите цените за наем на снимачно студио, моля натиснете падащото меню ‘Избери Услуга’ в букинг формата.

В стандартната цена за наем посочена в ценовите планове се включват: наличните фонови системи, фонове и аксесоари за контролиране на светлината. В стандартната цена НЕ СА включени осветление, асистент, камера оператор или друга снимачна техника. Тях можете да заявите под формата на ‘Екстри’ след като изберете желаното време за наем на студио.

Условия за наем на снимачно студио

Условията и правилата за наем на снимачното ни студио са неразделна част от ангажимента. Моля преди да заявите студийно време, отделете време да ги разгледате и да се запознаете с тях. Правилата за наем се спазват стриктно в нашето студио.

Пълни условия за наем на Studio246